• PILDA CELOR 10 FECIOARE  Iată acum o pildă despre milostenie, despre muncă făcută la timp şi despre a Doua Venire a lui Hristos. E o pildă rostită de Mântuitorul după intrarea Sa în Ierusalim, când se apropiau Patimile Sale. De aceea, această pildă se citeşte la Biserică în Sfânta şi Marea zi de Marţi din Săptămâna Patimilor, după Duminica Floriilor.


  „Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care, luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.

  Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare:

  - Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!

  Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. Şi cele fără de minte au zis către cele înţelepte:

  - Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând:

  - Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. Deci plecând ele să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând:

  - Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis:

  - Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului." (Matei 25, 1 - 13)